VERKKOKURSSILTA HYVINVOINTIA

Kymmenen järjestöä kehittävät yhdessä sopeutumisvalmennusta hankkeessa, jonka päätavoite on tuottaa hyvinvointia verkkokursseille osallistuville asiakkaille. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen varoilla. Verkkokursseja toteuttavat Aivoliitto, Allergia-, iho- ja astmaliitto, Epilepsialiitto, Invalidiliitto, Lihastautiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Syöpäjärjestöt ja Suomen Sydänliitto. Vuonna 2018 alkanutta hanketta johtaa Invalidiliitto.

Sopeutumisvalmennuskurssien sisällöt on suunniteltu vuoden 2018 aikana palvelumuotoilutyöpajoissa, joihin on osallistunut hanketyöntekijöiden lisäksi myös asiakkaita.

Suunnittelun tuloksena syntyi kuusi erilaista teemaa, jotka sopivat erilaisille ihmisille yli järjestö- ja diagnoosirajojen. Sopeutumisvalmennus toteutetaan pääosin verkon välityksellä, mistä tulee hankkeen nimi ”Etäsopeutumisvalmennus järjestöjen kohderyhmille”.

Yhteiseksi verkkokuntoutusalustaksi valittiin Väestöliiton Hyvä kysymys.fi –palvelu, joka on myös Veikkauksen varoilla kehitetty järjestöille kohdennettu palvelualusta. Sen lisäksi on testattu kahta ryhmävideoneuvottelujärjestelmää.

Neljä kuudesta etäsopeutumisvalmennuksen teemasta on suunnattu yksilökursseille. Näistä osa on toteutettu sisältäen vuorokauden aloitustapaamisen. Suurin osa on toteutettu verkossa ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Ryhmämuotoisia yksilökursseja on toteutettu yhteensä 16.

Kaksi teemaa suunniteltiin perhekursseiksi aloitustapaamisen kera. Perhekursseja ei olla toistaiseksi toteutettu.

Kaikille kursseille on yhteistä kahden kuukauden kesto ja seurantatapaaminen verkossa kolmen kuukauden kuluttua kurssin päättymisestä.

Osallistuakseen asiakkaalla tulee olla päätelaite, kuten pöytäkone, kannettava tietokone, tabletti tai älypuhelin, ja siinä internetyhteys.

Kuntoutussäätiö on mukana testaamassa ja arvioimassa yhteiskehittämisen malleja ja sopeutumisvalmennuksen keskeisten elementtien toteutumista sekä sopeutumisvalmennuksen vaikutuksia. Arvioinnin kehittämiseen ja yhtenäistämiseen kuuluu asiakaslähtöinen tavoitteiden asettaminen ja elämän arviointi sekä näiden seuraaminen mm. yleisillä itsearviointikysymyksillä. Hankkeessa otettiin käyttöön kansallisesti ensimmäisten joukossa PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement Information System) -mittareita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joka vastaa valtakunnallisesti PROMIS-mittareiden käännöstyöstä ja sen koordinoinnista, on myös mukana hankkeessa.

Kurssiohjaajat ja kursseille osallistujat ovat arvioineet kurssien toimivuutta ja koettujen vaikutuksia. Arvioinnin tulosten perusteella edelleen kehitettyjä yksilömuotoisia ryhmäkursseja toteutettiin vuonna 2021 yhteensä neljä. 

Kurssien toteutus hankkeessa on päättynyt. Tulevia kursseja voit seurata hankkeen järjestöjen nettisivuilta, jotka löydät alta, sekä somesta.

Jos sinulla herää kysymyksiä,
ota yhteyttä Koordinatiiviseen kurssiohjaajaan Emma Lappiin:
emma.lappi(ät)invalidiliitto.fi / 0447650691