VERKKOKURSSILTA HYVINVOINTIA

Kymmenen järjestöä kehittävät yhdessä sopeutumisvalmennusta hankkeessa, jonka päätavoite on tuottaa hyvinvointia verkkokursseille osallistuville asiakkaille. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen varoilla. Verkkokursseja toteuttavat Aivoliitto, Allergia-, iho- ja astmaliitto, Epilepsialiitto, Invalidiliitto, Lihastautiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Syöpäjärjestöt ja Suomen Sydänliitto. Kolmivuotisen (2018 – 2020) hankkeen johto on Invalidiliitolla.

Sopeutumisvalmennuskurssien sisällöt on suunniteltu alkuvuoden 2018 aikana palvelumuotoilutyöpajoissa, joihin on osallistunut hanketyöntekijöiden lisäksi myös asiakkaita.

Suunnittelun tuloksena syntyi kuusi erilaista teemaa, jotka sopivat erilaisille ihmisille yli järjestö- ja diagnoosirajojen. Sopeutumisvalmennus toteutetaan pääosin verkon välityksellä, mistä tulee hankkeen nimi ”Etäsopeutumisvalmennus järjestöjen kohderyhmille”.

Yhteiseksi verkkokuntoutusalustaksi on valittu Väestöliiton Hyvä kysymys.fi –palvelu, joka on myös Veikkauksen varoilla kehitetty järjestöille kohdennettu palvelualusta. Sen lisäksi testataan ainakin kahta ryhmävideoneuvottelujärjestelmää.

Neljä kuudesta etäsopeutumisvalmennuksen teemasta on suunnattu yksilökursseille, yhteensä 16 kurssia. Näistä puolessa on vuorokauden aloitustapaaminen. Toiset puolet toteutetaan verkossa ensimmäisestä tapaamisesta lähtien.

Kaksi teemaa ovat perhekursseja, yhteensä neljä kurssia. Näissä kaikissa on aloitustapaaminen, jonka jälkeen sopeutumisvalmennus jatkuu verkossa.

Kaikille kursseille on yhteistä kahden kuukauden kesto ja seurantatapaaminen verkossa kolmen kuukauden kuluttua kurssin päättymisestä.

Osallistuakseen asiakkaalla tulee olla päätelaite, kuten pöytäkone, kannettava tietokone, tabletti tai älypuhelin, ja siinä internetyhteys.

Kuntoutussäätiö on mukana testaamassa ja arvioimassa yhteiskehittämisen malleja ja sopeutumisvalmennuksen keskeisten elementtien toteutumista sekä sopeutumisvalmennuksen vaikutuksia. Arvioinnin kehittämiseen ja yhtenäistämiseen kuuluu asiakaslähtöinen tavoitteiden asettaminen ja elämän arviointi sekä näiden seuraaminen mm. yleisillä itsearviointikysymyksillä. Hankkeessa otetaan käyttöön kansallisesti ensimmäisten joukossa PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement Information System) -mittareita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joka vastaa valtakunnallisesti PROMIS-mittareiden käännöstyöstä ja sen koordinoinnista, on myös mukana hankkeessa.

Kaikki 20 etäsopeutumisvalmennuskurssia toteutetaan vuoden 2019 aikana, mutta ensimmäisten kurssien hakuaika päättyy joulukuun alussa 2018. Kurssin toimivuuden ja koettujen vaikutusten arvioinnin tulokset sekä raportointi saatetaan loppuun vuoden 2020 aikana.