HARVINAISENA JOUKOSSA

Harvinaissairaus osana arkea

Onko sinulla harvinaissairaus? Haluaisitko vaihtaa ajatuksia muiden erilaisia harvinaisia
sairauksia sairastavien kanssa? 
Tule mukaan Harvinaisena joukossa -kurssille. 
Kurssilla käsitellään arjessa toimimista, omia voimavaroja ja tulevaisuutta harvinaissairauden kanssa. Kurssilla hyödynnetään asiantuntijatietoa, vertaiskeskusteluja ja sähköisen alustan materiaaleja.
Kurssien toteutus

Verkossa työskentelyyn saat hyvät ohjeet ja tarvittaessa henkilökohtaisen opastuksen.

Kurssin aikana jokainen osallistuja tekee oman hyvinvoinnin suunnitelmansa, jonka lähtökohtana on oma elämäntilanne. Kurssitapaamiset rakentuvat teemojen ympärille. Teemoja ovat esimerkiksi oma tarinani, tietoa harvinaissairaudesta, arjessa toimiminen, voimavarat ja selviytymiskeinot, yhteiskunnan tukimuodot ja tulevaisuus. Jokaiseen tapaamiskertaan sisältyy tehtäviä ja materiaalia verkossa. Teemat ja niihin liittyvät tehtävät auttavat jäsentämään omaa tilannetta, tarpeita ja tavoitteita.

Ryhmätapaamisissa, verkkokeskusteluissa ja vertaischatissa osallistujilla on mahdollisuus jakaa kokemuksia muiden kanssa. Lisäksi kurssiin sisältyy kahdenkeskisiä verkkotapaamisia ohjaajan kanssa.

Kurssin ohjaajina on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Mukana on myös koulutettu kokemusasiantuntija.

Hakeminen

Kurssit on tarkoitettu harvinaissairautta sairastaville aikuisille, jotka haluavat vahvistaa omia voimavarojaan.

Kursseille haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Lääkärin B-lausuntoa ei tarvita, mutta jos osallistuu verkkokurssille alkutapaamisella ja hakee matkakorvauksia, tarvitaan lääkärin suositus kurssille. Suositus voi olla B-lausunto kuntoutusta varten, kuntoutussuunnitelma tai lääkärin kirjaus hoitokertomustekstiin.

Etäsopeutumisvalmennus-hankkeen Harvinaisena joukossa kurssit:
Järjestämme vielä yhden kurssin:

Alkutapaaminen pe 24.1. – la 25.1.2020 Scandic Rosendahl Tampereella.

Muut tapaamiset verkossa torstaisin 30.1., 6.2., 13.2., 20.2., 27.2., 5.3. klo 17 – 19. 

Hakuaika päättyy 13.12.2019

Kurssi on osa Etäsopeutumisvalmennus-kehittämishanketta. Kurssin toimivuutta ja koettuja vaikutuksia selvitetään hankkeen aikana kyselymenetelmin.

Hae kurssille hakulomakkeen kautta: